Filosofie
 

STAPVOETS WIJZER WORDEN (werktitel)

   * WORK IN PROGRESS! *

Frederik trekt van thuis uit naar warmere oorden. Na enkele succesvolle jaren als concertorganisator zijn de batterijen leeg. Twee jonge kinderen maken het er niet meteen rustiger op. Is het een burn-out of midlifecrisis? Als hij nu niet herbront, wanneer wel?

Hij trekt de deur achter zich dicht en neemt zienderogen afstand van zijn vertrouwde omgeving. Maar waar gaat de reis heen? Is het als ongelovige Thomas opportuun helemaal tot Compostela te lopen? Of spreekt de van oorsprong heidense weg tot de verbeelding? Voor het gemak vertelt Frederik onderweg richting Compostela te lopen, dat is in elk geval niet gelogen. Uiteindelijk zou zijn tocht, via de wereldberoemde stad, in Portugal uitmonden.

Op de vraag ‘what do you do in normal life?’ moest Frederik altijd wat lachen. Al was het maar omdat hij de keuze had. Gezien de aard van het traject koos hij voor zijn meest recente passie: ‘teaching philosophy’. Het is vanuit die positie dat hij zijn ogen de kost gaf en op onderzoek uitging. Al van voor onze tijdrekening lopen mensen zich uit te sloven op weg naar het 'einde van de wereld': waarom in hemelsnaam? Is het goeie manier om uit een crisis te geraken (oorspronkelijke betekenis: omslagpunt) en zichzelf beter te leren kennen? Seculieert de ‘camino’ even snel als de Westerse wereld waarin ze zich bevindt? Hoe gaan mensen, op een kruispunt in hun leven, om met geloof en zingevingsvragen? Geloven überhaupt nog veel stervelingen in antropomorfe goden?

Frederik's persoonlijke issues brengen hem tot inzichten op vragen als: hoe afkomen van belemmerende ego-mechanismen en conditioneringen? Hoe leven vanuit vertrouwen in plaats van angst? Waarom werken we ons te pletter? Is het mogelijk niét mee te draaien in de statusmaatschappij? En kunnen we ons leven zo inrichten dat we verbinding ervaren, zonder al te afhankelijk te zijn van andermans mening?

In zijn boek, en tijdens lezingen, neemt hij je mee op reis richting meer wijsheid. Een reis die geen einde kent. Welkom.

RELEASE

 

Foto's © Frederik Claeys