Filosofie
 

DATA 2020/21/22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kunst v/h (niet) alleen zijn

 

We vinden het moeilijk om alleen te zijn, of we nu een partner hebben of niet. Een relatie is vaak zelfs een vorm van escapisme: het niet zonder de ander kunnen. Het is nochtans van levensbelang genoeg te hebben aan jezelf. Dan is al wat daarbij komt surplus. Anderzijds is verbinding een belangrijke bouwsteen in de behoeftepiramide van Maslow. Zonder connectie kwijnt een mens weg. Maar hoe verbinding ervaren zonder te vervallen in afhankelijkheidsrelaties? Dat is een levenskunst waar we vandaag dieper op ingaan. (nieuwe lezing op vraag van Avansa 2020-2021)

Complotdenken is menselijk

 

We denken liever zelf na in plaats van alles voor waar aan te nemen. Tot op zekere hoogte is het zelfs aangewezen sceptisch te zijn: veel multinationals hebben niet het beste met ons voor en soms blijken van-de-pot-gerukte samenzweringstheorieën waar. Hoe kunnen we nu met onze beperkte kennis inschatten wat 'fake news' is, en wat niet? Hoe tunnelvisie en polarisatie vermijden? Wie is vatbaarder om zichzelf te verliezen in complotredeneren? Een bijzonder interessant filosofisch-psychologisch topic om onder de loep te nemen!

Blik op de toekomst

 

De toekomst is onzeker, zoveel is zeker. Toch wagen we ons vandaag aan plausibele voorspellingen en uitdagingen. Zo zorgen genetische modificatie en A.I. voor nieuwe mogelijkheden maar ook voor ethische vragen. Zal wetenschap de klimaatproblematiek oplossen of moeten we zelf aan de slag? Worden we straks allemaal 120 jaar? Ligt een nog dodelijker virus in het verschiet? Wordt kweekvlees de norm? Wat met onze privacy in tijden van digitale oorlogen? Verschuiven de mondiale machtsblokken? En hoe als individu omgaan om met al die onzekerheden en veranderingen? Brandend actuele vragen, want de toekomst begint... vandaag.

Stapvoets Wijzer Worden
[een filosofische pelgrimstocht]

 

Beklijvend reisverhaal van Frederik Claeys, vader van twee. Na een topjaar als festivalorganisator dringt een burn-out zich op. Het is tijd om afstand te nemen en te herbronnen. Als ongelovige Thomas twijfelt hij om richting Compostela te stappen. Is de van oorsprong heidense weg echt geseculariseerd? Tot het laatste moment weet hij niet waar zijn tocht zal eindigen. In Frankrijk slaapt hij bij mensen thuis of in zijn anderhalfpersoonstentje. In Spanje zetten de talrijke ontmoetingen met backpackers hem aan tot een onderzoek naar de diverse beweegredenen. Aan de Portugese kust is hij opnieuw alleen. Hij houdt halt bij de zeelijn, mét opgeladen batterijen en vrij uitzicht op de toekomst. Met enthousiasme en humor deelt Frederik nu zijn anekdotes en levenslessen. Daarbij gunt hij ons een blik in zowel zijn eigen ziel, als in die van de maatschappij.

Van onrust naar gemoedsrust
[Hoe levenskunst u kan helpen]

 

Onbewust leven velen volgens de moraal van hun opvoeders. Tot het begint te wringen en de grote levensvragen bovendrijven. Antwoorden liggen echter niet verscholen in dogmatische boeken. We dienen zelf ons boek te schrijven. Zelfkennis zou daarbij onontbeerlijk zijn: maar hoe begin je eraan? Kun je als volwassene nog loskomen van conditioneringen en verdedigingsmechanismen? In deze sessie overlopen we het proces naar écht volwassen worden waarbij ons gemoed minder afhankelijk wordt van externe zaken. Het is de weg van lijden naar leiden. Van wantrouwen naar vertrouwen. Van onrust naar gemoedsrust. Als levenskunstenaar beroept Frederik zich zowel op eigen ervaringen als de meesterlijke voorschriften van befaamde voorgangers: van oost tot west, van vroeger tot nu.

Burn-out als wake-up call [alles over de burn-outepidemie]

 

Bij zowel werkgerelateerde als parentale burn-outs zegt het lichaam 'stop': zo kan het niet verder. Het moeilijkste is dit signaal ter harte nemen: erkennen dat je over je grenzen ging, dat je net als iedereen feilbaar bent en dat het tijd is voor zelfonderzoek en zelfzorg. Doen we dat niet, riskeren we verbittering en chronische vermoeidheid. Maar de oorzaak ligt niet alleen bij onszelf: wat is er maatschappelijk aan de hand? Vanwaar al die stress? Wetenschappelijk onderbouwd, expliceert Frederik als ervaringsdeskundige de oorzaken, symptomen en vooral remedies. Daarbij geeft hij praktische leef- en werktips waar iederéén baat bij heeft.

Sleutels tot geluk

 

Iedereen wil gelukkig zijn, weinigen zijn het echt. Het is de meest universele en tijdloze zoektocht die er bestaat. Maar tegenwoordig jagen we vooral het korte geluk na. Waarom is het 'lange geluk' zo moeilijk te bereiken? Wat maakt ons (on)gelukkig? Hoe stoïcijns omgaan met tegenslag en afwijzing? Veel vragen, maar nog veel meer antwoorden tijdens deze uiteenzetting over wat we allemaal in essentie verlangen.

Praktische Psychologie

 

Waarom doen we wat we doen? En wat kunnen we daaraan doen? Zijn we een speelbal van onbewuste processen of helpen inzichten het aantal dwaalsporen te minderen? Is het mogelijk ons eigen gedrag en dat van anderen in een juiste context te plaatsen en zo tot meer begrip en mildheid te komen? We bekijken tijdens deze sessie veel voorkomende denkfouten, waanbeelden en onbewuste mechanismen. Een handige voordracht omdat naast zelfkennis, mensenkennis het begin is van alle wijsheid!

DATA 2019